Dokumentacja

Instrukcja obsługi systemu web2project.

Na początek kilka informacji wstępnych o podstawowych funkcjach. Szczegółowe opisy modułów i opcji systemu znajdują się dalszej części dokumentacji.

Szybki start.

Pasek menu.

Po zalogowaniu do systemu głównym elementem jest pasek menu, zawierający wszystkie moduły dostępne dla danego użytkownika:

Menu główne systemu web2project
Menu główne systemu web2project

Dzięki niemu mamy dostęp do modułów systemu web2project, takich jak: Firmy, Oddziały (działy), Projekty, Zadania, Kalendarz, Pliki, Kontakty, Forum , Raporty, Szukaj. Niektóre z modułów dostępne są tylko dla administratora (Zarządzanie użytkownikami, Zarządzanie Systemem). Dostęp do danego modułu dla konkretnego użytkownika definiowany jest przez Administratora systemu.

Po prawej stronie menu znajduje się rozwijalne okno „-Nowy-”. Dzięki temu możemy w każdej chwili przejść do formularzy dodawania nowych elementów (typu Projekt, Wydarzenie, Plik, Firma czy Kontakt) bez konieczności klikania w pozycję menu.

Poniżej menu mamy główny pasek narzędzi, w szczególności dający możliwość przejścia do dwóch podstawowych widoków przeznaczonych dla użytkownika: listy zadań do zrobienia (ToDo) i widoku dnia z listą zadań użytkownika i wydarzeń wpisanych do kalendarza.

Pasek menu – zadania do zrobienia (lista ToDo)

do zrobienia
todo

Widok ten (tutaj przykładowy, z już zdefiniowanymi zadaniami) jest podstawowym widokiem użytkownika zaraz po zalogowaniu do systemu.

uwaga: ekran startowy widoczny zaraz po zalogowaniu użytkowników możemy ustalić w opcjach administracyjnych systemu.

Lista Zadania użytkownika do zrobienia (ToDo) przedstawia listę wszystkich zadań, które przydzielone są do zalogowanego użytkownika.

Tabela zadań do zrobienia zawiera następujące kolumny:
- pierwsza kolumna: ikona edycji zadania
- Przypnij („pinezka”): po kliknięciu ikona zmienia kolor; pinezka służy do zaznaczenia zadań, które chcemy w szczególny sposób wyróżnić. Zaznaczone zadania możemy przefiltrować opcją Pokaż: Wyłącznie przypięte
- Postęp: procentowy postęp wykonania zadania oraz ikona „+” umożliwiająca bezpośrednie przejście do rejestracji nowego logu zadania
- P: Priorytet dla zadania. Strzałka w górę oznacza wysoki priorytet, nadany przez osobę tworzącą zadanie.
- Zadanie/Projekt: nazwa zadania oraz nazwa projektu, do jakiego należy dane zadanie
- Data rozpoczęcia zadania, Czas trwania zadania, Przewidywana data zakończenia zadania
- Ze względu na: pokazuje liczbę dni jakie zostały do końca; opóźnienie (przeterminowanie zadania) wskazywane jest przez liczbę ujemną. W zależności, na jakim etapie znajduje się zadanie, kolumny czasowe przybierają odpowiedni kolor (opisy pod tabelą). W powyższym przykładzie mamy kolor czerwony dla zadania testowego nr 1 ze względu na fakt, że zadanie jest już przeterminowane (powinno być już ukończone).

W zależności od przyjętego w organizacji sposobu podziału typu zadań (patrz opis tworzenia zadania w dalszej części) bardzo użyteczną opcją może być filtr Typu zadania:

web2project filtr typu zadania
web2project filtr typu zadania

Dzięki temu możemy zawęzić listę do konkretnych zadań, podzielonych wg wytycznych w organizacji.

 

Nagłówek modułu. Filtry.

Każdy z wymienionych wcześniej głównych modułów znajdujących się w menu posiada swój indywidualny nagłówek:

pasek modułu - filtry
pasek modułu – filtry

Po prawej widzimy nazwę aktywnego modułu (tutaj przykładowo Projekty), lewa strona zawiera listę dostępnych filtrów. W zależności od modułu, możemy określić, jakie dane nas interesują (przykładowo – tylko projekty z firmy/działu „X”, czy projekty typu „Y”).

Należy pamiętać, że niektóre z filtrów mają znaczenie globalne w całym systemie.

Dla nowo zainstalowanego systemu, przed rozpoczęciem pracy konieczne jest zdefiniowanie przynajmniej jednej Firmy. I od tego zaczniemy.

 

Firmy >>