Dokumentacja :: Kontakty i użytkownicy

 

W systemie web2project mamy możliwość zapamiętania danych personalnych osób jako:
- kontakty – to osoby, które mają założoną „kartę adresową” ale nie posiadają statusu użytkownika i nie mogą korzystać z systemu web2project; wpisy tego typu wykorzystujemy jak klasyczny wizytownik z kontaktami osób zewnętrznych, pośrednio związanych z naszymi projektami;
- użytkownicy – to osoby, które mogą zalogować się do programu web2project (najczęściej nasi pracownicy), posiadają  „kartę adresową” (czyli są już wcześniej zarejestrowanym kontaktem) – możemy przydzielać je do projektów i zadań oraz zarządzać ich pracą.

Nie ma możliwości założenia użytkownika systemu, jeżeli nie jest on obecny w bazie kontaktów.

Dodawanie kontaktu (zakładanie „karty adresowej”) nie odbiega od rozwiązań dostępnych w popularnych pakietach biurowych.
Tworzenie nowego użytkownika systemu na podstawie wprowadzonych wcześniej danych kontaktu wymaga uprawnień administracyjnych.

Skomentuj