Dokumentacja :: Zadania

Wstęp.

Jednym z najważniejszych modułów w programie web2project jest moduł Zadania.

Przed zdefiniowaniem zadań w naszym projekcie czy planowanym przedsięwzięciu należy dobrze przemyśleć, co i jak chcemy realizować, jak podzielić projekt na zadania, kto będzie realizował te poszczególne zadania, i w jakim czasie mają być one wykonane. Należy tu zauważyć, że systemy typu web2project są tylko narzędziami wspierającymi (a nie zastępującymi) pracę osoby prowadzącej projekt, i to ta osoba decyduje, w jaki sposób przygotować projekt.
Często dobrze jest wcześniej opisać sobie projekt i zadania poza takim systemem przy użyciu innych technik związanych z przyjętą metodologią zarządzania projektem. Dobrą praktyką jest również wcześniejsze omówienie całości z osobami, które będą uczestnikami i wykonawcami zadań naszego projektu.
Pamiętajmy – to nie system realizuje projekt – system pomaga nam jedynie „zwizualizować” procesy w nim zachodzące i zapanować nad jego przebiegiem.

 

Wygląd modułu Zadania - lista zadań:

zadania

zadania

 

Lista zadań – opis kolumn:

- belka pozioma:  Nazwa firmy i nazwa projektu
- pierwsza kolumna:  ikona edycji zadania
- Przypnij („pinezka”): po kliknięciu ikona zmienia kolor; pinezka służy do zaznaczenia zadań, które chcemy w szczególny sposób wyróżnić.
- Log + umożliwia bezpośrednie przejście do rejestracji nowego logu zadania
- Praca:  procentowy postęp wykonania zadania
- P:  Priorytet dla zadania. Strzałka w górę oznacza wysoki priorytet, nadany przez osobę tworzącą zadanie.
- Nazwa zadania: nazwa zadania oraz nazwa projektu, do jakiego należy dane zadanie
- Właściciel
- Przypisani użytkownicy
- Data rozpoczęcia zadania
- Czas trwania zadania
- Przewidywana data zakończenia zadania

W zależności od ustawień filtrów możemy zmieniać zakres listy z zadaniami w danym projekcie. Dostępność niektórych filtrów zależy od Roli użytkownika (przykładowo – jeżeli zalogowany użytkownik posiada rolę „pracownika projektu” nie zobaczy filtru wyboru użytkownika).

Ważnym i najczęściej wykorzystywanym filtrem na liście zadań  jest Filtr zadania:

 

filtr zadania

filtr zadania

 

 

W zależności od wybranej opcji możemy filtrować zadania użytkownika lub zadania ze wszystkich projektów obecnych w systemie.

 

W nowej instalacji systemu nie mamy oczywiście zadań. Czas więc na Nowe zadanie.

Nowe zadanie >>

Logi zadań >>